La Font del Troncó i
Can Roure
 
   
De Terrassa a Ullastrell  
   
+
Can Bogunyà  
   
De Terrassa a Rellinars  
La Font del Troncó i Can Roure
 
Camí recollit en el Pla especial de protecció dels camins de Terrassa i que també forma part de la xarxa viària bàsica de prevenció d'incendis.
Descàrrega en PDF