UN HORT ESCOLAR SENSE BARRERES

 

INTRODUCCIÓ

El Centre de Paràlisi Cerebral El Pi, és una escola d'educació especial on hi ha escolaritzats alumnes amb greus discapacitats. Aquests alumnes requereixen molts suports per a la mobilitat, l'aprenentatge, la socialització i la comunicació.

L'escola està ubicada en un entorn agrícola i disposa d'un espai exterior molt ampli que envolta l'edifici. En aquest gran espai s'hi poden instal·lar diversos recursos educatius.

En l'etapa de transició a la vida adulta, és a dir quan els alumnes tenen entre 17 i 20 anys, una de les àrees de treball és la Formació Laboral. Dintre d'aquesta Àrea treballem diversos tallers.

El curs 2004-05 varem plantejar de fer un taller d'hort. Aquests dos cursos ens han servit per assajar diverses solucions i finalment aquest any hem trobat la manera de portar-lo a terme d'una forma adequada pels nostres alumnes.

 

QUINES SÓN LES CONDICIONS NECESSÀRIES PER QUÈ ELS NOIS I NOIES PUGUIN REALITZAR AQUEST TALLER?

1. L'accessibilitat

Posar en funcionament un hort tenint present que tots els nostres alumnes amb dificultats de mobilitat hi puguin accedir. Es per això que no podem pensar en un hort convencional sinó que hem disposat l'hort en unes taules de cultiu adequades que en faciliten l'accés. Cosa que ha permès realitzar els treballs des de la cadira de rodes estant o el recolzament sobre les taules, si poden treballar drets.

 

2. Les eines i materials

Els nostres alumnes tenen diferents graus d'afectació, per tant les dificultats motrius es manifesten de forma diversa. Moltes de les eines que utilitzem habitualment per treballar a l'hort (eines de jardineria) no estan adaptades a les seves necessitats motrius, per tant cal adaptar eines i estris propis del treball a l'hort perquè puguin ser utilitzats per ells i així pugui participar a l'hort d'una forma activa.

Cal tenir present el pes, la mida, la forma que pugui facilitar la seva manipulació. També cal idear o buscar adaptacions per fer que la seva acció sigui més adequada.

Utilitzem diversos materials per a realitzar aquestes adaptacions:

Cingles amb velcro: serveix per subjectar el mànec de l'eina a la mà del noi/a.
La seva utilització és adequada en dos casos: quan la deformitat de la mà no permet agafar correctament l'eina i quan la prensió prolongada és insuficient.

Cinta de plàstic amb forats : És una altra forma de subjecció de l'eina a la mà del noi/a. També ens ajuda a mantenir l'eina agafada durant l'estona de treball.

Engruixidor de mànec: Tub d'escuma densa dins del qual es col·loca el mànec de l'eina. Serveix per fer el mànec més gruixut i així facilitar la prensió
neutralitzant l'afectació de la motricitat fina.

A part d'aquestes eines que són pròpiament per treballar la terra utilitzem diferents estris per transportar la terra, la collita,etc.

Per fer les funcions de Carretó hem utilitzat un calaix amb rodes i una corda que, lligada a la cadira, permet transportar el material a aquells nois/es que utilitzen els braços per impulsar la cadira.

També utilitzem un Cabàs de paleta de goma. El fet de tenir dues nanses laterals facilita agafar-lo i transportar-hi restes vegetals, fulles, etc.

El poden utilitzar entre dos o bé un de sol amb les dues mans. També s'adapta bé a la falda quan l'utilitza algú amb cadira de rodes.

 

 

COM HEM REFORÇAT AQUEST TALLER AMB LES ALTRES ÀREES DE TREBALL?

 

1. ÀREA D'APRENENTATGES INSTRUMENTALS

1.1. La Comunicació

Treballar actituds comunicatives com el control de la mirada, anticipar activitats, fer demandes, donar respostes. Utilitzar plafons de comunicació, per aquells alumnes que ho necessitin, on es recullin el vocabulari específic sobre el tema.

 

1.2. La Informàtica

La utilització de recursos informàtics facilita als nostres alumnes un treball actiu d'atenció i de producció de respostes, ja que amb poc moviment la resposta de l'ordinador amplifica la seva acció i el motiva a continuar.

Cal personalitzar tant l'accés de l'usuari a l'ordinador, tenint present la seva situació motriu, com adaptar els continguts a les capacitats de cada alumne.

 

1.3. Matemàtiques

La utilització de conceptes matemàtics en la realització de les diferents feines de l'hort és una tasca que ajuda a donar significació als continguts apresos en l'etapa escolar. Conceptes com: ordenar i fer seguiment de seqüències, comptar, fer correspondències els podem aplicar fàcilment a les activitats diàries.

Un altre recurs que ens permet practicar conceptes és la utilització de jocs de taula. Els memory, els dòminos, jocs de correspondències, etc. serveixen per treballar el raonament, l'observació i la memòria.

 

2. ÀREA D'AUTONOMIA I IDENTITAT PERSONAL

La pràctica d'aquest taller comporta la realització de habilitats d'autonomia personal, adquisició d'hàbits de higiene personal, tenir cura dels estris i eines que utilitzem, mantenir un entorn de l'hort net i cuidat , etc.

La participació en aquest taller ens facilita també autonomia i adquisició de conductes socials en els desplaçaments tant per l'escola com per d'altres espais: visites, compres.

Al mateix temps aprenem a assumir petites responsabilitats en l'execució de les tasques pròpies de l'hort.

 

3.- ÀREA DE CONEIXEMENT I PARTICIPACIÓ EN EL MEDI FÍSIC I SOCIAL

Dintre d'aquesta àrea hi practiquem tot el que fa referència a l'aprenentatge de tècniques per preparar menjars senzills amb els productes que collim de l'hort. Com transformar les verdures en aliments i preparar amanides o postres entre tots.

Per altra part hem programat unes sortides per anar a comprar tot el que necessitem per fer i mantenir l'hort. Les taules, la terra, el planter, eines....Hem conegut les diverses botigues on podem trobar el que necessitem.

 

4. ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA

El fet de tenir l'hort situat a l'exterior del centre obliga als nois i noies a orientar-se en espais més amplis i reconèixer on estan els diferents elements que utilitzem en aquest taller: les taules, l'aixeta de l'aigua, l'armari de les eines etc. els serveix per treballar l'orientació espacial.

El desplaçament amb les cadires per un espai amb més obstacles: rampes, sorra, pendents, ajuda al domini de la cadira de rodes.

A l'hora de treballar a les taules de l'hort cal trobar la postura més adequada, ja sigui des de la cadira o bé drets recolzant-se a la taula, mantenint i treballant l'equilibri.

En la realització de les diferents tasques cal aprendre diversos gestos segons l'eina que fan servir. Es treballa la prensió voluntària, la força i la continuïtat del gest, el moviment intencionat, la coordinació de les dues mans sempre amb gestos i accions significatives.

 

 

MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS

 

El primer trimestre

Hem completat una programació específica del taller d'hort i jardineria on hem recollit els objectius generals els continguts de procediments, fets i conceptes, actituds, valors i normes que treballarem en aquest taller. Aquesta programació formarà part del document de PCC en l'etapa de transició a la Vida adulta dintre l'Àrea de Formació Laboral.

També hem fet una programació per aquest curs i pels dos grups que l'hem inclòs als nostres plans anuals.

Per instal·lar l'hort hem escollit un espai proper a les dues classes i suficientment ampli perquè hi càpiguen les taules de que disposàvem al principi i preveure possibles ampliacions.

Tenim present la orientació per facilitar el creixement de les hortalisses: que hi toqui el sol suficient i que tingui alhora una presa d'aigua pel reg.

Hem tingut en compte que sigui un lloc de fàcil accés i que disposi d'espai per desplaçar-nos amb cadira de rodes. A més a més hem construït una rampa per facilitar el desplaçament des de la classe fins al pati.

Vàrem començar amb tres taules reciclades d'un supermercat que ja havíem utilitzat el curs passat en el període de proves. Des del mes de setembre hi vam anar plantant verdures de temprada: enciams, bledes, escaroles, pastanagues i raves.

En cursos anteriors havíem intentat fer compostatge de les restes del jardí i de l'hort però no vam obtenir el resultat desitjat. Aquest curs hem sol·licitat al Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament que ens facilités un compostador per poder fer-ho amb garanties.

Ens van portar un compostador de jardí i van explicar-nos què havíem de fer per obtenir un bon compostatge.

Així des del primer dia l'hem utilitzat per posar-hi les restes vegetals tant de l'hort com de la cuina.

Les primeres verdures que vam collir se les van emportar a casa per poder-se-les menjar amb la seva família.

Vam fer diverses sortides per anar a comprar planter i terra.

En observar les dificultats que tenien per manipular les eines varem començar a pensar recursos per fer adaptacions.

Vam confeccionar diferents plafons de comunicació amb els símbols de les tasques, les eines, les verdures més habituals.

Varem fer dos tipus de plafons un amb els símbols per la senyalització directa amb la mirada, amb el gest o amb un altre amb un codi.

Aquests plafons ens serveixen per poder identificar i demanar les tasques que han de fer, les eines que necessiten i mantenir una conversa sobre els temes relacionats amb el treball de l'hort.

Hem realitzat aquest taller durant tres hores setmanals en dies alterns i amb grups reduïts de 4 alumnes per grup.

Hem utilitzat la Web l'Hort urbà per tenir informació sobre què podem cultivar cada mes, quines són les associacions de cultius més beneficioses i quines malalties i problemes ens podem trobar.

 

El segon trimestre

Amb els primers diners del premi vam comprar tres taules més. També vàrem comprar el substrat adequat per poder-les omplir.

Les vam muntar entre tots i ja estàvem preparats per començar a plantar.

Una d'aquestes taules la vam deixar per posar-hi plantes aromàtiques i les altres per diferents verdures i hortalisses.

Vàrem anar a comprar les eines que necessitàvem per fer les diferents tasques. Alhora d'escollir les eines vàrem tenir present que fossin adequades per ells. Mides petites, de poc pes i fàcils de manipular.

Vam fer algunes adaptacions per facilitar el seu maneig per alguns nois i noies amb més dificultats de prensió.

En aquest trimestre les verdures que vam collir les varem utilitzar per preparar amanides i menjar-nos-les entre tots.

També vàrem fer una parada en la que vam vendre les verdures al personal de l'escola.

Varem fer tres sortides per comprar els materials i les eines, la terra , el planter, etc.

Continuàrem fent les tasques de cura i manteniment de l'hort segons l'horari establert plantant les hortalisses pròpies dels mesos d'hivern.

Hem elaborat uns primers programes informàtics per complementar els coneixements sobre el taller d'hort. Els temes d'aquests programes són: El coneixement de les eines, les verdures i les tasques que realitzem a l'hort.

També hem fet un memory amb verdures, eines i tasques.

Les verdures que recollim se les han endut a casa per mostrar al pares el fruit del seu treball.

 

 

El tercer trimestre

Continuàrem fent les tasques de cura i manteniment necessaris. A la primavera hem començat a plantar hortalisses més vistoses com els tomàquets, les maduixes, pebrots...

Hem visitat un hort dels que tenim a prop de l'escola per veure com cal plantar les diferents verdures i demanar informació al pagès.

Per la festa de St. Jordi a la fira que fem a l'escola hem fet una parada de verdures, hortalisses, bosses amb plantes aromàtiques que hem venut a les persones que hi han vingut.

Hem continuat creant nous programes informàtics. Un de causa efecte on a partir d'una successió d'imatges nostres treballant a l'hort els nois i noies poden mirar i escoltar prement un commutador. En aquest programa hem posat les nostres imatges, veus, cançons per donar més proximitat a l'estímul i així captar millor el seu interès.

També hem fet un altre programa on hi ha diferents tasques que han de realitzar i que ells poden escollir. Hi ha activitats de lectura i escriptura, dictats de paraules, classificació per categories, ordenació de seqüències, i jocs com: sopa de lletres, memory , trencaclosques.... Per aquest programa l'accés pot ser amb el ratolí o també a través d'escaneig i amb el commutador.

És per ser utilitzat per aquells nois i noies amb més capacitats.

Hem confeccionat un altre memory amb imatges i paraules. També hem preparat diverses imatges dels processos de creixement de les plantes o les tasques que hem realitzat de forma seqüencial per poder-les ordenar.

Hem elaborat un control per avaluar el procés d'aprenentatge dels alumnes.

A finals de maig vam fer una assemblea on vàrem valorar entre tots com havia anat el taller aquest curs. A partir d'unes preguntes, ells van anar responent i exposant les seves preferències tant del treball específic del taller com d'altres activitats complementàries.

Cada un va exposar quina tasca li havia agradat més, quines tasques noves havia aprés, quants noms nous coneixien tant d'eines, tasques com verdures. Si els havia agradat treballar sols o en equip. Quines activitats relacionades amb l'hort recordaven: visites, compres, parades, cuina. Si estaven interessats en els jocs i els programes d'ordinador. I finalment propostes pel curs vinent.

En el transcurs de l'assemblea vam poder copsar que havia estat una tasca molt interessant perquè havia pogut aglutinar a nois i noies amb diferents capacitats i interessos.

Tots estaven molt interessats en que el curs vinent ho podéssim continuar i fins i tot ampliar.

 

 

VALORACIÓ DE L'EQUIP DE PROFESSIONALS

Portar a terme aquest projecte ens ha estimulat per fer un bon treball amb tot l'equip de l'etapa. Ha estat una tasca de col·laboració que ha facilitat l'aportació d'idees, l'execució de materials tant tècnics com pràctics, i la valoració constant de treball realitzat. La col·laboració dels diferents especialistes, cada un fent aportacions des de la seva disciplina, ha enriquit el projecte.

Treballar a l'hort ha estat una activitat agradable pel fet de ser a l'aire lliure. Ens ha permès diversificar accions, com ara un treball individualitzat o bé amb petits grups d'alumnes. Ha facilitat la comunicació entre tots en un entorn distès i enriquidor. Això ens ha permès un nivell de relació personal molt interessant.

Ja tenim projectes per continuar en els propers cursos:

•  Fer un hivernacle per accelerar el creixement de les espècies que donen fruits a l'estiu.

•  Treballar més en contacte amb altres escoles o grups que també treballen hort a través d'internet. Fer un forum d'escoles.

•  Ampliar i millorar les adaptacions que hem realitzat.

•  Preveure la participació d'altres alumnes del Centre en algunes activitats relacionades amb l'hort.

•  Implicació de les famílies, buscant avis o pares que ens puguin venir a ensenyar tècniques per cultivar que nosaltres desconeixem.

 

 

BIBLIOGRAFIA

VALLÈS, J.M. 2007. L'hort urbà . Barcelona: Ed. Serbal.

El calendari del pagès

JUSCAFRESA, BOI. 1978. La caseta i l'hortet . Barcelona: Ed. AEDOS

SEYMOUR, JOHN. El horticultor autosuficiente . Ed. Blume

www.horturba.com

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Currículum d'educació secundària.

PCC del CPC El Pi apartat: Etapa de Transició a la vida adulta.